.

fossil_phone

В центъра на курса ще бъдат понятията мит, ритуал, фолклор. Ще се търси паралел между традиционните практики в различните култури - съвременните им прояви във времето на глобализацията и интернет – преработката им от популярната култура.

За завършване е необходимо

1/ да се проведе микро-теренно изследване върху тематиката на курса под ръководството на водещия упражненията. Основното изискване е наред с теоретическата подготовка на работата, студентът да анализира материал от първа ръка – интервюта, наблюдения, архиви и пр. Най-добрите изследвания ще бъдат освободени от изпит и защитени пред целия курс.

2/ Останалите се явяват на писмен изпит по конспект върху по-долу изложените теми. Бележката се комбинира с тази от курсовата работа. При непредадена курсова работа изпитната бележка се комбинира с 2.

Теми

 1. Делник – празник, профанно – сакрално, тук – отвъд, хора – богове.
 2. Магическото действие. Религия, секуларизация, рационалност, модерност.
 3. Характеристики на митичния разказ. Митос и логос, мит и модерна наука, мит и изкуство, мит и вълшебна приказка.
 4. Функции и теории за мита. Примери на митологични цикли от различни култури. Проблемът с вярата в митовете.
 5. Отношение между мит и ритуал. Роля на ритуала в удържането на общностите.
 6. Ритуалите на прехода по Женеп. Ритуали на завладяване и легитимация. Церемонии и възпоменания. Индивидуални ритуали, психология и лайфстайл.
 7. Митът и ритуалът в съвременното общество. Национална митология, градски легенди, политически митове.
 8. Поява на науката за фолклора. Народът като творец.
 9. Функции на фолклорната култура: нормативност, приличие, солидарност, идентичност.
 10. Стилизации на фолоклора в националната държава, високото изкуство, туризма.
 11. Флоклорът като спонтанна философия /Грамши/. Конспиративни теории, суеверия, аматьорска наука, граждански възмущения.
 12. Медийна циркулация на фолклора в модерната епоха. Взаимопомощ, лечителски практики, митове, магии.
 13. Глобализация на вярванията и практиките. Свръхестественото в популярната култура.
 14. Киберфолклор: творчеството на дигиталните маси.  

Някои заглавия

Antonio Gramsci (1985) Cultural writings, ed David Forgacs et al, Cambrige MA: Harvard UP.

Ben-Amos, Dan (1971) Toward a Definition of Folklore in Context, Journal of American Folklore 84: 3–15.

Trevor Blank (ed.) (2009) Folklore and the Internet. Vernacular Expression in a Digital World, Logan: Utah State University Press.

M. Deflem, Ritual, anti-strcture and religion http://www.cas.sc.edu/socy/faculty/deflem/zturn.htm

Е. Hobsbawm, Inventing Traditions, in : Hobsbawm, E., Rangers, T., The Invention of Tradition, Cambrige University Press, 1992

Р. Барт, Митологики

И. Дичев, От принадлежност към идентичност, ЛИК, 2002

К. Леви-Строс, Дивото мислене, ЕА, Плевен, 2002

К. Леви-Строс, Дядо Коледа на кладата, в. Култура, 16 12 2008, http://www.kultura.bg/article.php?id=15062

К. Леви-Строс, Структурална антропология 2, Хр Ботев 1995.

М. Дъглас, Чистота и опасност, ЛИК, С. 2005, 78-101

Р. Барт, Митологии, в Нулева степен на почерка/Митологии, Колибри, София 2005

Р. Крейпо, Културна антропология. Как да разбираме себе си и другите, ЛИК 2000

Conrad Kottak Cultural anthropology (фотокопие в катедрата)

Николов, Даскалов, съставители, В паяжината на смисъла. Текстове по символна антропология, ЛИК

Foundation myths: http://comminfo.rutgers.edu/%7Emjoseph/found.html

Urban legends: http://snopes.com/snopes.asp

СеминарБГ брой 7, Киберфолклор, творчеството на дигиталните маси

Други ресурси

Socialization

https://www.stumbleupon.com/su/2j86j6/anthro.palomar.edu/social/soc_1.htm/

Rites of passage

https://www.stumbleupon.com/su/2j86j6/anthro.palomar.edu/social/soc_1.htm/

Children who won’t grow up

https://www.stumbleupon.com/su/25ufFR/www.spiked-online.com/Articles/00000006DE8D.htm/

Weberian sociology of religion

http://www.ne.jp/asahi/moriyuki/abukuma/

Folklore, superstitions, Committee of skeptical inquiry

http://www.csicop.org/

The skeptic’s dictionary

http://www.skepdic.com/

Давид Дойч, Еволюцията на културата, мимовете

http://www.librev.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1480&Itemid=195

How to pray (Moslem)

http://www.stumbleupon.com/su/1cqZnb/www.kids.farhathashmi.com/10-LearnNamaz/Namaz.html/

Shaarlotte’s anthropology homepage

http://www.nku.edu/~neelys/

ai-weiwei-coca-cola1

Изображения 1) Christopher Locke, Deferovoculae Cellarius (commonly referred to as “Cellular Phone” or “Cellphone”. This particular example is a “Motorola Meteor”) 2) Ai Wei Wei Han Dynasty Urn with Coca-Cola Logo, 1994

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност