.

ТЕМА НА ИЗПИТА

Дигиталната нация. Практики, ритуали, митове, фолклорна наука на онлайн национализма

Двайсет и четири часовият изпит почва на 25 06 в 9.00. Темата е изпратена на общия мейл "Magistri 2010-11"

Разработки ще приемам до 9.00 на 26. 06 (само от допуснатите до изпит!).

Bottles_of_water_are_offered_to_the_folk_saint_Difunta_Correa_in_commemoration_of_her_death_by_thirst

До изпит се допускат студентите, които имат поне 50% присъствия на семинарите.

Оценяването става с 24-часов изпит на дата определена от мен.

Пращам темата в 9.00 сутринта по мейла, очаквам развитата тема до 9.00 на следващата сутрин. Ползвате материалите, които пожелаете. Темата ще е зададена така, че да поставя въпрос, който НЕ сме обсъждали (например: глобализацията на коледната символика) и в анализа на който трябва да проличи теоретичната ви подготовка, която предварително трябва да се е състояла, защото няма да имате време за нея.

Ще оценявам 1) овладяването на теоретичните понятия възоснова на самостоятелно четене и лекциите 2) изнамирането на конкретни материали, казуси, примери, върху които да развиете тезите си.

Няма да имате време да се подготвяте в самия ден на изпита, моля четете предварително както го правите за всеки друг изпит!

Работата е самостоятелна: имате интерес да напишете нещо различно от останалите си колеги, както и интелигентно да преработите ползваните източници – колективна работа или преписване ще се санкционира.

Тематиката ще е в някоя от следните направления

  1. Конструирането на тялото в различните култури
  2. Място, роля, функции на емоциите в обществата
  3. Ритуал, роля, функции, практики
  4. Мит, градска легенда
  5. Фолклор, висока и ниска култура.
  6. Религия, магия, чудо

M. Deflem, Ritual, anti-strcture and religion http://www.cas.sc.edu/socy/faculty/deflem/zturn.htm

Е. Hobsbawm, Inventing Traditions, in : Hobsbawm, E., Rangers, T., The Invention of Tradition, Cambrige University Press, 1992

И. Дичев Хегемония на глобално-популярното? В в. Култура, 08 09 2006

И. Дичев, От принадлежност към идентичност, ЛИК, 2002

К. Леви-Строс, Дивото мислене, ЕА, Плевен, 2002

К. Леви-Строс, Дядо Коледа на кладата, в. Култура, 16 12 2008, http://www.kultura.bg/article.php?id=15062

К. Леви-Строс, Структурална антропология 2, Хр Ботев 1995.

М. Дъглас, Погнусите в Левита, в: Чистота и опасност, ЛИК, С. 2005, 78-101

П. Бурдийо, Социално пространство и символно пространство, и За една наука за творбите от: Практическият разум

Р. Барт, Митологии, в Нулева степен на почерка/Митологии, Колибри, София 2005

Р. Крейпо, Културна антропология. Как да разбираме себе си и другите, ЛИК 2000.

Т. Игълтън, Варианти на културата в: Идеята за култура, Критика и хуманизъм 2003.


М. Вебер Религиозен хабутис и рационализиране на образа на света в: Генезис на западния рационализъм, с. 146-188, 2001.


З. Бауман Въведение: нравствеността в перспективата на модерността и постмодерността в: Постмодерната етика


М. Дъглас, Далеч от ритуала и Контрол на символите, в: В паяжината на смисъла, с. 276-311,С., 2000.


М. Федърстоун, Скот Лаш, Р. Рбертсън. Глобални модерности. С.,2004

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност