.
Оценки от изпитите, проведени на 15/09/2009

Втори курс 2008-2009

Веселина Ибишева 1046 6
Александра Писарска 01067 6
Любомир Джеков 01039 2
Валери Якмаджиев 1064 3
Ивета Цветкова 01026 5
Ана Ганева 01035 3
Десислава Симеонова 01041 5
Йордан Йорданов 01040 3


Предишни години

Зарко Горанов 0860 3
Рашко Марков 0862 2
Гергана Манолова 0988 3 + 3
Тодор Николов 0965 5
Веселин Минчев 0986 чакам протокол

Младежките култури в орбитата на новите комуникации

Любомир Джеков 01039 2
Емилия Цветкова 11306 4
Калоян Крумов 11311 4
Александър Маринков 01030 4

Мениджмънт

Ивайло Александров 281037 6

(Който иска да му нанеса оценката в студентската книжка, моля да я остави на секретарката или библиотекарката на катедра „Културология" след началото на учебната година, т.е. през октомври)

Проф. Ивайло Дичев

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност