.

Платформа Студенти

Младежките култури в света на новите комуникации

Получих курсови работи от следните студенти

Магдалена Димитрова
Веселина Чобанова
Георги Рандев
Лъчезар Няголов
Томислава Петрова Речева
Доротея Михайлова Василева
Мартина Георгиева
Даниела Йорданова
Томислава Генадиева Гецова
Кристина Димитрова
Альона Денякина
Петя Кривошиева
Жени Цонева

Ако някой ми е пратил, а не се вижда тук, моля бързо да ми пише!

 

 

 

 

Бележки от изпита на 26 06


За курсовите работи обещах да изчакам до края на сесията.
Напомням ви, че присъствието на семинарните занимания е задължително - този тип изследователски семинари няма никакъв смисъл, ако не идвате. Сложил съм долна граница от 50% за допускане до изпит, но това е абсолютният минимум. Не се поддавайте на илюзията, че в тази 8 листа, които пуснах, сте можели да фигурирате - това е илюзията за играещите лотария. Задайте си въпроса били ли сте поне 8 пъти на семинара.

Румена Стоянова не допускам, проверих, фигурирате при мен само 2 пъти.

Също така не допускам Силяна Божилова - идвала 1 път (няма я в протокола).
Чувствам се длъжен да обясня, че реших да направя изключение за Иван Пройнов заради представянето му на семинара, на коет опоставих висока оценка. Той самият се отказа от курса, с което се надявам, че проблемът е решен.
Културолозите бяха записани по-късно поради независещи от тях обстоятелства, за това не мога да приложа същия критерий.

Специална похвала за Петя Дочева и Марта Коцева. Ако искате да се включите в нашето изследване, обадете ми се.

 


socio_1.jpg 

 socio_2.jpg

 cult.jpg

 

Недопуснати до изпит студенти 

Както беше обявено в началото на куса, условие за допускане до изпит е минимум 50% присъствие.
Не допускам до изпит и няма да приема курсова работа на студентите, които в 8-те пуснати списъка фигурират по-малко от 3 пъти, където е теоретическата граница за покриване на това изискване.
Това са

Георги Адамов 11204 - 1 път
Румена Стоянова 11272 - 2 пъти
Петя Мирчева 11287 - 0 пъти
Петко Циков 11289 - 2 пъти
Марина Генова 11292 - 2 пъти
Силвия Митева 11312 - 0 пъти
Симеон Кюркчиев 11320 - 2 пъти
Антония Башева 11321 - 1 път
Борис Златанов 11349 - 0 пъти
Петър Хаджиколев 11350 - 1 път

Ивайло Дичев

 


 

Съобщение

Този курс завърши

На 22.06 няма да имаме занимание (за консултации около курсовите работи моля да ми пишете)

Изпитът ще е на 29.06 9.30-12.30, катедра Културология, вероятно в 410та.

Успех.

 

Конспект

Младежките култури в света на новите комуникации


Условие за явяване на изпита е над 50% присъствия на лекциите. От изпит са освободени 7-тe изследователски екипи, представили курсови работи по уточнения ред (съгласуване и обсъждане на темата с мен, предварително представяне на процеса на работа, окончателен вариант изпратен на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.).

Изпитът се състои от отговор на два въпроса - един от първа група, един от втора. Ще пишете 3 часа - от 9.30 до 12.30, остава да уточним деня.

1. Въпросите от първа група имат за цел да проверят до каква степен познавате литературата, предложена в библиография, т.е. очаквам реконструкция и интерпретация на тезите автори от библиографията, не ваши мнения. Не очаквам да сте прочели всичко от това, което съм дал, а да си изберете по 2-3 текста към всеки въпрос съобразно с интересите ви. Тук ще оценявам познаването и разбирането на автори.
2. Въпросите от втората група предполагат излагане на собствени изследователски идеи въз основа на лекциите и обсъжданите работи. Тук ще оценявам изследователската ви култура, оригиналните идеи, познаването на полето.
Тези, които получат слаб на първия въпрос, получават слаб на изпита.

Първа група

1. Глобализацията: политически, икономически, културни измерения.
2. Техника и мироглед. Техническата възпроизводимост. Медията е посланието.
3. Култура и идентичност. Употреби на културата. Нормативно и описателно схващане за културата.
4. Популярна култура, алтернативни подходи към нея в Културните изследвания (Cultural studies). Микрокултура, субкултура, контракултура.
5. Гражданство, публичност, политическо, права, протести. Частно и публично.
6. Нови и стари медии: история, феноменология, сравнение, подходи в изследването им.
7. Мрежовото общество. Територия и мрежа. Пространство от места и пространство от потоци.
8. Влияние на новата реална и виртуална мобилност върху гражданските практики и културното въображение. Нови политически координати, нови каузи, нови форми на съпротива.

Втора група

1. Инициация, социализация, поколение, възрастова идентичност. Социологически, антропологически и културологични подходи към изследването на младите.
2. Музика като средство за прокарване на идентичностни граници. Проблемът с «чалгата».
3. Културни трансфери и размиването на границите мужду младежките култури. От субкултура към сцена. Ролята на глобалната мрежа.
4. Трансгресивни идентичности. Контракултура ли е българският национализъм?
5. Виртуалният обрат. Нови комуникации, нови идентичности, нови общности.
6. Етнография на интернет: социалните мрежи, блогове, лични страници.
7. Културни практики, квързани с мобилния телефон.
8. Магически, ритуални, емеблематични употреби на техниката.


Литература


Арджун Ападурай, Свободната модерност: културни измерения на глобализацията, ЛИК, 2006

Anthony Giddens, Runaway world
http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/reith_99/

Adorno, Horkheimer, The culture industry (From dialectic of enlightenment)
http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/theory/Adorno-Horkheimer-The_Culture_Industry.html
Зигмунд Бауман, Глобализацията ЛИК 1999
Улрих Бек, Що е глобализация, КХ, 2002
Ивайло Дичев, „Виртуални граждани?", в „Култура
http://www.kultura.bg/article.php?id=15510"

Ивайло Дичев Е-топии, фантазмът WWW
http://ivayloditchev.cult.bg/texts.html

Ивайло Дичев, Бунтът на масите - римейк
http://www.kultura.bg/article.php?id=12907

Ивайло Дичев, Хегемония на глобално-популярното
http://www.kultura.bg/article.php?id=12046

Ивайло Дичев, От принадлежност към идентинчност, Изток-запад, 2002

Manovich, L., Software takes command
http://lab.softwarestudies.com/2008/11/softbook.html
Nickolas Carr "Is Google making us stupid?", http://www.theatlantic.com/doc/200807/google
His blog at:
http://www.roughtype.com/archives/2009/04/is_twitter_maki.php
Lovink, Geert, http://www.eurozine.com/articles/2008-09-05-lovink-en.html
His blog: http://www.eurozine.com/articles/2007-01-02-lovink-en.html
Umberto Eco, Future of book
http://www.themodernword.com/eco/eco_future_of_book.html
Валтер Бенямин, Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост,
http://liternet.bg/publish18/v_beniamin/hudozhestvenoto.htm
(На английски: http://web.bentley.edu/empl/c/rcrooks/toolbox/common_knowledge/general_communication/benjamin.html)
Маршал Маклуън,
On you tube
http://www.youtube.com/watch?v=A7GvQdDQv8g
http://www.youtube.com/watch?v=Orm-urRidH8
etc.
За него:
http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/mcluhan.html
http://individual.utoronto.ca/markfederman/article_mediumisthemessage.htm
Mark Granovetter, Strength of weak ties
http://www.si.umich.edu/~rfrost/courses/SI110/readings/In_Out_and_Beyond/Granovetter.pdf
Мануел Кастелс, Възходът на мрежовото общество, ЛИК 2004
Castels on You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=0GBB7U5mv0w&eurl=http%3A%2F%2Fwww.seminar-bg.eu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D57%26Itemid%3D21&feature=player_embedded
По темата Мобилни комуниации
Виж библиографията на
http://www.seminar-bg.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=23
Dick Hebdige, Club cultures (3 части - диско, пънк и рейв)
http://www.youtube.com/watch?v=lusl0vfdoFA&feature=PlayList&p=444006E459CF97C8&index=0&playnext=1

Култури в движение, спец. Брой на сп. Критика и хуманизъм 25/1 2008

Lev-On. A., B. Manin, Happy accidents. Deliberation and online exposure to opposing views, July http://www.eurozine.com/articles/2006-07-19-manin-en.html

Larsen, J., J. Urry, K. Axhausen (2008) Coordinating face-to-face meetings in mobile network societies, Information, Communication & Society Vol. 11, No. 5, August, pp. 640-658. http://www.ivt.ethz.ch/vpl/publications/reports/ab520.pdf

Ивайло Дичев, Орлин Спасов, съст. (2009) Новите млади и новите медии, Институт Отворено общество (в библиотеката на културологията, в Центъра за социални науки)

Mr. Pop (history of pop culture)
http://www.mrpophistory.com/

Орлин Спасов (2007) Хибридизация на публичната и частната сфера в интернет: българските лични страници и блогове, Социологически проблеми, година 39, кн. 3-4, стр. 398-408

Тери Игълтън, Идеята за култура (първата уводна глава), КХ, 2003

Юрген Хабермас, Структурни изменения на публичността, Център за изследване на демокрацията и И-во на СУ, София 1995

В библиотеката на културология можете да намерите на автори от сферата на Cultural studies като:

Hebdige, D. (1988). Hiding in the Light. London: Routledge.
Hebdige, D. (2004) An Introduction to Theories of Popular Culture, 2004.
Gelder, K., Thornton, S., eds. (1997) The subcultures Reader, London and NY: Routledge
Hesmondhalgh, D. (2005) Subcultures, Scenes or Tribes? None of the Above, Journal of Youth Studies, Vol. 8, No. 1, March, 21-40.
Morley, D. (2007) Media, modernity and technology. The geography of the new, Routledge.
Muggleton, D. (1998) The post subculturist, Oxford: Blackwell.
Redhead, S. (1997) From Subcultures to Clubcultures: An Introduction to Popular Cultural Studies, Oxford: Blackwell.
Thornton, S. (1995), Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital, Cambride: Polity.

 

 

На 28 05 09 имаме планирани две или три представяния на изследователски проекти. Моля да изложите

1. Проблема, който сте избрали, с какво той е важен за разбиране на съвременния свят. Желателна е известна идеологическа рефлексия - защо сте решили, че това е важно, как се вписва темата в нещата, които до сега сте чели и знаете...

2. Обекта на изследване, респондентите, наблюденията, теренната работа. Предполага се, че представяте междинна фаза на изследването, така че не очаквам да сте свършили всичко - но все пак искам да се убедя, че работите. 

3. Някакви предварителни хипотези, изводи, идеи, макар и в неокончателен вид.

Моля там, където работят двама души да взима думата и другия член на групата, за да се уверя, че всички са допринесли.

Окончателен вариант на изследването очаквам да получа до края на сесията по мейла (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.). Ще приемам само курсови работи, които съм одобрил предварително и които са представени в работна фаза в семинара - т.е. имате интерес този и следващия път да направите представяне.

Всички останали ще се явят на изпит по конспект - чакам от вас предложение за дата. Изпитът е по-лесния вариант за завършване на курса, курсовата работа е по определение за студенти с повече амбиции.

Поради годишното събрание на СУ може да се наложи да закъснея - часът ще започне асистентката ми Ния Нейкова, която е инструктирана какво точно да очаква от вас.

 

 

protest.jpg
За 14 05

 

Култури на протеста

- Лощално и глобално в протестната култура

- Каузи, субекти, ресурси, образиfacebook-reaches-5th-birt-001.jpg

- Лайфстайлът като протест

 

ПП. На 21 05 няма да имаме занимание, поканени сте на конференцията Границите - начин на употреба с участието на известни британски специалисти по кълчъръл стъдис (инфо има на този сайт).  

 

 

 

 

 

 

 

 

На 07 05

ще продължим с темата за новите медии. Представяне на първоначални резултати от изследването на групата й ще представи Юлия Роне.

 

Вижте статията на Nickolas Carr "Is Google making us stupid?" на

http://www.theatlantic.com/doc/200807/google 

 

  Интересни неща има и в блога му

http://www.roughtype.com/archives/2009/04/is_twitter_maki.php

 

Един от критическите анализатори на мрежата е Герд Ловинк, може да го четете в "Юрозин" на

http://www.eurozine.com/articles/2008-09-05-lovink-en.html 

също за блоговете

http://www.eurozine.com/articles/2007-01-02-lovink-en.html 

Това интернет мета-списание ви препоръчвам по принцип да следите. 

 

 

800px-six_degrees_of_separation_01.png

На 30 04 продължаваме да говорим за медиите, този път обръщайки се към виртуалното пространство

Теми

1. Пост-компресивното общество, Лев Манович.
Вижте:

Software takes command
http://lab.softwarestudies.com/2008/11/softbook.html
2. Светът на Уеб 2 и етиката на интерактивността. Деинституционализацията на науката, информацията, изкуството. Опозицията броудкастинг - нетуъркинг, за която вече говорихме.
3. Етнография на интернет: разпределяне на вниманието, асоциатнивни скокове, мултимедийната среда и нейните кодове, присвояване и споделяне.
Можете да погледнете и книгата Новите млади и новите медии, която ще намерите в библиотеката на „Културология" или в „Центъра по социални науки". Част от моя предговор под заглавие „Виртуални граждани?" излезе в „Култура
http://www.kultura.bg/article.php?id=15510"

Герд Ловинк, лекция от 8 парчета (проследете останалите в ю-тюб)

http://www.youtube.com/watch?v=PtW_ytU2j2U

Блогът на Хенри Дженкинс е интересен
http://www.henryjenkins.org/index.html
Умберто Еко, бъдещето на книгата
http://www.themodernword.com/eco/eco_future_of_book.html

ПП. Представянето на групата на Юлия Роне остава за следващия път.
 

 

 

 

Заниманието на 23.04 (ако е почивен ден остава за 30.04)
51 аудитория на катедра „Културология"

 

networks.jpg

  Техника и мироглед

Ще говорим за историята на комуникациите и начина, по който техниката променя виждането ни за света.
Можете да погледнете
„Съдбата на произведението на изкуството в епохата на неговата техническа възпроизводимост" на Валтер Бенямин,

punchcard.jpghttp://web.bentley.edu/empl/c/rcrooks/toolbox/common_knowledge/general_communication/benjamin.html

The Medium is the Message" на Marshall McLuhan,

http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/mcluhan.html 

(de eodem)

 

The Future of the book, Umberto Eco,
http://www.themodernword.com/eco/eco_future_of_book.html

Относно въпроса за техниката на Мартин Хайдегер (http://www.culturaleconomics.atfreeweb.com/Anno/Heidegger%20The%20Question%201954.htm) (тук на английски)

Strength of weak ties, на Mark Granovetter
http://www.si.umich.edu/~rfrost/courses/SI110/readings/In_Out_and_Beyond/Granovetter.pdf

minority-report-ui.jpgКакто и различни истории не медиите и комуникациите във Wikipediata или в отделни сайтове, които сами можете да намирате като за
вестника (http://www.historicpages.com/nprhist.htm), за фотографията
http://www.rleggat.com/photohistory/, за ТВ http://www.fcc.gov/omd/history/tv/ и пр.

 

Тези текстове ще бъдат и в конспекта за изпита, така че прочитането им няма да ви е излишно.

Теми:
1. Размяната на цели и средства като съдържание на човешкия прогрес според психологическите интуиции на Георг Зимел. Средството става цел, медията е съобщението.
2. Възпроизводимост, масовизация, комерсиализация.
3. Отношението между дискурсивно и визуално.
4. Бродкастинг и нетуъркинг. Възходът на мрежовото общество.

 

smoke_2.jpg

 


Разговор с Мануел Кастелс за мрежовото общество гледайте на:

http://www.youtube.com/watch?v=0GBB7U5mv0w

 

 

 

-----------------------------------------

 

emo_second_life.jpg

 

За сбирката на 09/04/2009, 15-17, катедра Културология

(Тези, които желаят, са поканени на изследователския семинар „Новите млади и новите медии" от 17-19 в 410. Ще говори Юлия Роне за клиповете в ю-тюб, вижте повече на този сайт)

punk_second_life.jpgКурсът завършва по избор с изпит по конспект или курсова работа, свързана с изследване. Моля да решите кой какво избира. Желателно е с изследване да се заемат по-мотивираните и подготвени студенти. (Студентите по културология, които работят с Ния, могат да развият в перспективата на моя курс онова, което работят с нея.)

За онези, които решат да направят курсова работа, изискванията ми са следните:

1. Да работите в екипи по 2-3 човека. Да представите работата си в границите на семестъра. Ще задавам въпроси, за да се уверя, че всички членове на екипа са работили реално по изследването. Можем да почнем представянията на 30/04. Моля отсега да направим график, за да ни остане време (в рамките на едно занимание могат да се представят до 2-3 изследвания).
2. Изследването трябва да е свързано с теренна работа. Няма да приемам чисто теоретични теми без данни от първа ръка. В анализирането им е желателно да се опрете на теоретичен материал, евентуално да използвате вторично данни от други изследвания. В библиотеката на „Културология" фотокопирам текстове в жанра на cultural studies, които могат да са ви полезни.
3. Предлагам да се насочите към следните тематични полета:

- Младежки суб/микрокултури. Изберете една общност, направете „плътно описание" (Гийрц) на културните практики в нея, анализирайте анализирайте проблематики като поколение, идентичност, общност, инициация и пр. Обърнете внимание на ролята на музикалните вкусове и идентификации, модата, спорта.gothic_lolita.jpg
- Местата на младежките култури - клубове, концерти, топоси за срещи. Младите и града - как го присвояват, как го бележат. Това може да се центрира върху проблема с графитерите - идентифицирайте такива хора, разпитайте ги, разберете какви са техните мотиви, вътрешните им йерархии, посланията, които правят.
- Мобилни комуникации. Културите на мобилния телефон, мрежите, които се конструират чрез него, проблемите на силни-слаби връзки, направете нетуърк анализ. Нови функции и употреби на телефона - социални протести, самоизобразяване, забавление, статус.
- Етнография на фейсбук. Ролята на социалния интернет, анализ на новото понятие за „приятел" и „приятел на приятел". Как се гради идентичност в мрежата. Наблюдавайте конкретни практики на конкретни хора, опишете, анализирайте.
- Нови форми на гражданска мобилизация посредством новите комуникации. Форуми, политически игри, петиции, блогове. Как се променя гражданското и политическото в епохата на интернет и мобилния телефон? Изберете конкретна група младежи, разпитайте ги, наблюдавайте тяхната активност.rocker_second_life.jpg
- Циркулации в мрежата. Размяна на линкове, клипове снимки и пр. Каква е ролята на този нов тип (псевдо)даров обмен? Кой го прави? Какви мрежи се създават на базата на него? Идентифицирайте един определен циркулиращ продукт (например клипче), опитайте да го проследите, да разпитайте хората, които си го препращат, опитайте да разберете какъв смисъл влагат в жеста (това вероятно ще е тема на семинара днес от 17 ч. с Юлия Роне).
- Търсене на (любовни, брачни...) партньори в интернет. Как става, как се представят хората, как протичат така конструирани връзки. Половата идентичност, „брачния пазар" днес - има ли влияние върху тях експлозията на комуникациите?

----------------------------------------------------------

Помолих ви за днес, 02 04 да помислите за това, върху какви проблеми ви се иска да работите. 

- Как изследователският проблем, който си поставяте, стои в по-общата перспектива на промените в съвременния свят - флуидност, приватизация, фрагментиране на идентичностите

- Реалистичност на проекта - обема на задачата, достъпността на групите, които ще изследвате.

- Личната ви мотивация (рефлексия върху идеологическите ви основания) да се насочите към темата.

Примерни обекти на изследване - етнография на фейсбук, младежки микрокултури, културата на мобилния телефон, визуална комуникация, нови форми на гражданско участие и мобилизация...

Вижте този клиповете на Гросберг, Харви и другите, които съм качил в рубриката "ресурси".   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Досега говорихме за новиякапитализъм, който

-        прави капитала безотговоренпо отношение на териториите

-        икономиката ставапо-важна от политиката

-        потреблението измествапроизводството в идентичностите

-        скъсява се жизненияхоризонт

-        животът се фрагментиракакто във времето (все по-бързи смени), така и в пространството (паралелниживоти)

-        глобализациятаводи до непосредствено присъствие на другите места

-        новите комуникациирушат границите на териториите, общностите, идентичностите

За 2.04 ви моля даидентифицирате практиките и групите които искате да изследвате в курсовите сиработи. Въпросът, на която ще искам да си отговорите, е защо избирате тъкмотях? С какво са важни? Каква тенденция в новия свят изразяват? Осъществимо ли епрактически изследването, което сте намислили?

 

 (В категорията „ресурси" на този сайт можетеда видите някои лекции, свързани с проблематиката. Виж също www.ivayloditchev.cult.bg - "текстове", или "студенти" - "сайтография")

 

Антропология на емоциите

Колеги, моля ви да попълните следната анкета, свързана с курса:


http://www.phdgate.net/index.php?id=8999 

Моля ви изпратете я направо на Даниела Колева на

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Благодаря ви, ИД

 

 

 

Административно съобщение.

Получих инструкции да предам списъка на онези, които са минали курса, до 04 07.

Последната ни сбирка ще бъде на 22.06, моля до 29.06 да ми изпратят курсовите си работи онези, които не успяха да представят нищо на заниманията.

Тях, както и за представилите работи, ще помоля да ми напишете по един мейл с

трите си имена,

дата на раждане,

обучаващо звено

телефон/мейл за връзка, както и

едно напомняне на каква тема е било представянето ви.

Както вече ви казах, условие за получаване на кредити е 50% присъствие + курсова работа, консултирана с мен и представена във времето на курса или изпратена допълнително. Оценки не трябвало да се пишат, тъй че всички ще сте отличници. 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

На 25.05.09 очаквам представяне на някой от вас, който съм пропуснал да запиша.

Ако няма такова - ще продължим с текстовете на Сартр и Бахтин. Вижте ги на:

sartre.jpg

 Жан-Пол Сартр:
The Emotions: A Sketch of a Theory (1939)
(Откъс)

 

http://www.geocities.com/pdf_luciani/serveur/panoramix/art_inter/sartre_emotions.htm

 

 

 mikhail-bakhtin.jpg

 

Михаил Бахтин, Автор и герой в эстетической деятельности

 

 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Baht_AvtGer/index.php
 

 

Темите - оцялостяване, оценка, другост, магическо въздействие върху света.

 

  Разбира се можете да ги намерите и на български.

 

 

 

 

На семинара на 27 04 ще продължим темата с емоциите във видеоклиповете, като ще обсъдим няколко откъса от филми.
Моля помислете кой би искал да вземе следните теми за следващите занимания
1. Изобразяване на недоволство - протести, стачки, социални движения.
2. Медийни страсти. Как съвременните медии привилегироват емоцията над разума, как се изобразява индивидът в новата медийна среда.
3. Естетизация на емоциите в изкуството.
Материалът, върху който ще построите представянето си, най-добре да е близък до темата на собствената ви дисертация. http://www.youtube.com/watch?v=QoQ6Jc9PyCI&feature=related

 

 

13 април

 
Продължаваме с темата за любовната страст, този път във връзка с употребата й в популярната култура и рекламата. Ще очбсъждаме клипове като този:
 
http://www.youtube.com/watch?v=URFw6UHO-Is 
 
 
From Andreas Capellanus, De Amore 1184-86. The Rules of Love

 

1. Marriage is no excuse for not loving.
2. He who is not jealous can not love.
. No one can be bound by two loves.
4. Love is always growing or diminishing.
5. It is not good for one lover to take anything against the will of the other.
6. A male cannot love until he has fully reached puberty.
7. Two years of mourning for a dead lover are prescribed for surviving lovers.
8. No one should be deprived of love without a valid reason.
9. No one can love who is not driven to do so by the power of love.
10. Love always departs from the dwelling place of avarice.
11. It is not proper to love one whom one would be ashamed to marry.
12. The true lover never desires the embraces of any save his lover.
13. Love rarely lasts when it is revealed.
14. An easy attainment makes love contemptible; a difficult one
makes it more dear.
15. Every lover turns pale in the presence of his beloved.
16. When a lover suddenly has sight of his beloved, his heart beats wildly.
17. A new love expells an old one.
18. Moral integrity alone makes one worthy of love.
19. If love diminishes, it quickly leaves and rarely revives.
20. A lover is always fearful.
21. True jealousy always increases the effects of love.
22. If a lover suspects another, jealousy and the efects of love increase.
23. He who is vexed by the thoughts of love eats little and seldom sleeps.
24. Every action of a lover ends in the thought of his beloved.
25. The true lover believes only that which he thinks will please his beloved.
26. Love can deny nothing to love.
27. A lover can never have enough of the embraces of his beloved.
28. The slightest suspicion incites the lover to suspect the worse of his beloved.
29. He who suffers from an excess of passion is not suited to love.
30. The true lover is continuously obsessed with the image of his beloved.
31. Nothing prevents a woman from being loved by two men, or a man
from being loved by two women.

http://www.people.fas.harvard.edu/~chaucer/special/authors/andreas/de_amore.html

 

Любовта в модерната епоха: история, теория, практики 06/04/09 

otello_duet.jpg

Ще говорим около книгата на Eva Illouz "Consuming the romantic utopia", която ще се опитам да разпечатам преди лекцията и да оставя в библиотеката на „Културология".

  chevalier_et_dame_aux_oiseaux_14th_german.jpg

1. Ще припомним структурата на родствените отношения, станали възможни възоснова на табуто на инцеста. Романтичната любов - която води началото си в куртоазната любов от късното средновековие - поставя под въпрос стабилността на обществото, защото застрашава родствените връзки. В този смисъл любовта възниква като трагична, като невъзможна. Любовта като индивидуация която върви против обществената норма.

  rembrandt_the_jewish_bride.jpg

2. Буржоазната съпружеска любов, която пренася центъра на социалния живот от общността към семейството. В сравнение с романтичната, тя се интересува повече от края, отколкото от началото. Викторианското семейство.

successful-internet-dating.jpg

 

3. Любовта в популярната култура през 20 в. Според Илоуз тя все повече се превръща в норма, индивидът е под натиск да я консумира в контекста на свободното време, пътуванията, възхода на масовото потребление.


Моля подгответе се за дебата с примери от литературата, историята, различните социални практики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 За развеселяване: От "Everything you want to know about sex but were too afraid to ask, Woody Allen"

 http://www.youtube.com/watch?v=ZNpHqA9EKHI&feature=related

 

 

Занимание на 23 03

Ще говорим за емоциите в психоаналитична перспектива. Разбира се ще минем бързо през психоаналитичната история и практика и ще поговорим за някои централни понятия като изтласкване, пренос, проекция, Едипов комплекс, латентно и манифестно съдържание. И разбира се за рефлексивния, автономизиращ смисъл на това занимание. Основният проблем, който ще си поставим, ще е по какъв начин емоциите са едновременно спонтанни и инструментални в човешките отношения.
Можете да проследите връзките, които ви интересуват, почвайки от
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychoanalysis
както и да видите един интересен филм в ю-тюб

http://www.youtube.com/watch?v=YV4Jz3OPTio

 

Anthropologie des medias 2011-2012

 ethnologist-recorded.jpg

Les grandes lignes du cours seront

 

- Pratiques et représentation médiatiques. Identité, communauté, réseaux. Etat-nation et presse, totalitarisme actualites et radio, chute du communisme et TV. A quoi sert la circulation de messages et d'images ?

- Techniques et représentation du monde. Analyse des formes matérielles des medias et leur effet sur les pratiques et les représentations.

- Désenchantement et réenchantement du monde moderne. La place des émotions dans le monde médiatique. Justice, démocratie, legitimité.

Le gros de notre travail cette annee sera consacré aux usages révolutionnaires des communications contemporaines, et plus particulierement l'internet et les portables. Les étudiants seront invités a etudier une des nombreuses revolutions - Europe de l'Est, révolutions de couleurs, Iran, monde arabe, les indignados, la Grece, 'Occupy wall street'...- inspirées par les nouvelles techniques, et présenter un memoire comportatn texte et images pendant 1/2 h. des le 6 12 2011.


Facebook

Wall-Street-1

Lecture


Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit

Evgeny Morozov, The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom

Pierre Rosanvallon, La contre-democratie

Slavoj Zizek, various texts on the revolutions on you-tube

Nicolas Carr, The big switch

Pierre Bourdieu, Sur la television, etc.

Vous trouverez beaucoup de textes en ligne sur mon twitter @IDITCHEVMon e-mail:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Културна антропология 2010-2011 КОНСПЕКТ

 

(Част Г отпада!)

Културна антропология,

летен семестър 2010-2011 конспект

 

Увод.

Антропологически подход към културата. История на понятието. Висока и ниска култура. Култура и култури. Репрезентации и практики. Смисъл, функции, употреби, злоупотреби с културните форми.

Основна тема на курса: култура на емоциите

А. Тялото.
1. Индивидуални или културно обусловени са емоциите? Задачата на антропологията да разбере как от природата се правят знаци.
2. Емоциите и тялото - история на проблема. Къде е мястото на емоциите? Културно конструиране на телесността. Техниките на тялото на Марсел Мос.
3. Пол, сексулност, родство.
4. Лечение, шаманизъм, психо-соматичната дилема.

Б. Нормативиране на емоциите.
6. Опозициите делник - празник, профанно - сакрално, тук - отвъд, хора - богове. Чудесното Секуларизацията на света, разомагьосването на света през модерната епоха.
7. Ритуал и мит.
8. Инициация, поколение.
9. Идентичност - религиозна, общностна, национална, полова, индивидуална.
10. Изкуство, медии.

В. Властта
11. Дар и благодарност. Жертва, престиж, потлач, потребление. Социални, културни, символни капитали.
12. Реално и символно насилие. Власт и господство. Типове легитимност. Емоциите на съпротивата, ритуали на протеста.
13. Властта, самоинсценирана върху социалната и медийна сцена.

Г. Пространства на емоциите.
14. Какво е място? Места на паметта, на празника, на ритуала, на потреблението и пр.
15. Какво е град? Градът като родина на чужденеца. Естетика на фланьора.
16. Какво е свят? Конструиране на светове - мит и изкуство, урбанизъм, медии, виртуален свят.

buddha_1989_by_nam_june_paik.jpg
 Buddha, Nam June Paik, 1989

 

 

Литература  

Арджун Ападурай, Свободната модерност. Културни измерения на глобализацията, ЛИК 1996 - Първа глава, Тук и сега стр. 11 - 44

Жорж Баландие, Политическа антрополрогия, Женифер Хикс, С. 2000
Ивайло Дичев (2002) От принадлежност към идентичност, ЛИК - Първа глава „Идентификации и идентичност" 13-24
Ивайло Дичев, Културни превъплъщения на дара в модерната епоха

http://www.seminar-bg.eu/ivaylo-ditchev/43-platform-students/331-------------2001.html

К. Леви-Строс, Дядо Коледа на кладата, в. Култура, 16 12 2008, http://www.kultura.bg/article.php?id=15062

Клод Леви-Строс (1992) Структура на мита, София - С.А.

Клод Леви-Строс, Структурна антропология 2 - Размисли върху ядрото на родството, 113-155

Мери Дъглас, Чистота и опасност. Анализ на понятията омърсяване и табу, ЛИК (Mary Douglas's Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo (1966))

Мери Дъглас, Как мислят институциите, 41Т/С Гр, 2004

Морис Годелие Тяло, родство, власт" - глава 2, „Сексуалност, родство, власт" 123-309

Роланд Барт, Митологии, в Нулева степен на почерка/Митологии, Колибри, София 2005

Николов, Даскалов, съставители, В паяжината на смисъла. Текстове по символна антропология, ЛИК

Тери Игълтън, Варианти на културата в: Идеята за култура, Критика и хуманизъм 2003.

Arlie Hochschild (2003) The managed heart. Commercialization of human feeling, Berkeley, LA, London : University of California press. 

Eva Illouz (1997) Consuming the Romantic Utopia. Love and the Cultural Contradictions of Capitalism, Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press. 

M. Deflem, Ritual, anti-strcture and religion http://www.cas.sc.edu/socy/faculty/deflem/zturn.htm

Raymond Williams (1961) The Long Revolution, London: Chatto and Windus. 

 Robert Solomon (2007) Passions: Philosophy and the Intelligence of Emotions (audiobook), Chantilly: The Teaching Company.

Учебници

Р. Крейпо, Културна антропология. Как да разбираме себе си и другите, ЛИК 2000.

Conrad Kottak Cultural anthropology (фотокопие)

Още - на стария ми сайт www.ivayloditchev.cult.bg → за студенти → сайтография

Виж новия на SeminarBG, мрежи - името ми - за студенти, както и Туитър акаунта на първата страница

Виж букмаркнатите и текстове на:  http://www.delicious.com/iditchev

 

Проф. Ивайло Дичев

!

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.