.

 

Не се подвеждайте по повърхността на този филм. Всъщност тойпародира Боливудската идилия. Следете паралела между ТВ играта и гетото.Съвършено случайния начин по който човек оцелява в гетото и по който ставашмилионер. Мила казва, че дори жената става по-красива с всеки тур на играта. Нещов Индия ни казва в какъв свят живеем.

http://www.youtube.com/watch?v=UFpZ2mlR04I

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност