.

Палесетинци манифестират като същества от "Аватар". Наред с идеите за свобода и антиколониализъм, внушавани в 3D от въпросния филм, става дума за различни видове същества, несводими едно към друго. Оттук не само борбата ще се води до пълно унищожаване на другия, но и самата идея ча човешкото се оказва под въпрос. На мястото на мулкикултурализма от 90 е дошъл един вид мултигенетизъм.

http://www.youtube.com/watch?v=Chw32qG-M7E&feature=player_embedded#

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност