.

 

hockney_i-phone.jpg

 

Един много голям художник върху една много нова техника: 

http://www.nybooks.com/features/slideshows/hockney/

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност