.
http://www.youtube.com/watch?v=29-IbY85cZk
 
Давид Черни е направил две фигури, които, командвани от компютър пикаят в басеин с формана та Чешката република, изписвайки мисли на велики обитатели на Прага. Желаещите могат да изпратят с СМС собствени мисли, които да бъдат изписани от струите вода. Чехия, е страна, която се слави с това, че не е спечелила нито една война; чехите, заедно с евреите, са шампиони по самоирония. В това време в България, шампион по патетика наред с, примерно, Конго и Пакистан издига многометрови паметници на ханове.   

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност