.

Древността изглежда монументална и достолепна. Графитите от Помпей дават представа за една друга трайност на човешката природа.

 

graffiti_pompeii.jpg

 

II.7 (gladiator barracks); 8792b: Antiochus hung out here with his girlfriend Cithera.

VIII.2 (in the basilica); 1882: The one who buggers a fire burns his penis 

VIII.2 (in the basilica); 1816: Epaphra, you are bald!

III.5.4 (exterior of a small house); 8903: Gaius Sabinus says a fond hello to Statius. Traveler, you eat bread in Pompeii but you go to Nuceria to drink. At Nuceria, the drinking is better. 

I.2.20 (Bar/Brothel of Innulus and Papilio); 3932: Weep, you girls. My penis has given you up. Now it penetrates men's behinds. Goodbye, wondrous femininity! 

 

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност