.

Два нови примера, които показват как новите форми на фрагментиране и пакетиране на информацията през новите медии  води до пълно тържество на емоциите над разума в публичната сфера.

Отвеждането на децата в Асеновград против волята им.


http://www.youtube.com/watch?v=LTWL1FjhZmg

Разобличаването на живо на онзи, който предполага се е ослепил Виктория от Мюзик айдъл (с участието на Бате Бойко)

http://www.youtube.com/watch?v=RsYcLoOd-Zo&feature=related 

Лайтмотивите: няма правда, малкият човек страда, властта нехае, всички сме виновни и трябва да направим нещо - най-вече да гледамве въпросните комерсиални медии.

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност