.
jesus_in_second_life.jpgС цел съчетаване на ритуалното с полезното, предполагам в поздравите за Великден да упражняваме английската граматика.
 
Q: Oh, so He did, didn't He? A: Indeed, he did!
 
Говорителят имплицира, че възкресението се е състояло в миналото, отговарящият е от неговата политическа ориентация.
 
Q: Oh, so He has, hasn't He? A: Indeed He has.
 
Исус е възкръснал из мъртвите и това има отношение към настоящето,
т.е. Той все още е жив.
Ако искате да имплицирате, че събитието се е случило съвсем далеч в миналото:
 
Q: Oh, so he used to, didn't he?
 
Отговарящият обаче може да не е съгласен:
 
A: So He will and He should!
 
Проиграйте Възкресението през всичките модални глаголи и ще получите богата палитра от политически позиции.
 
("I have seen Jesus in Second life" Cerca)  

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност