.

Jean Baudrillard

Simulacra and Simulations

 

from Jean Baudrillard, Selected Writings, ed. Mark Poster (Stanford;Stanford University Press, 1988), pp.166-184.

The simulacrum is never that which conceals the truth--it is the truthwhich conceals that there is none.

The simulacrum is true.

 

http://www.stanford.edu/dept/HPS/Baudrillard/Baudrillard_Simulacra.html

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност