.

Дейвид Харви за глобалния капитализъм, неравномерното развитие и града. Проследете връзката, лекцията е от 10 части. ИД

http://www.youtube.com/watch?v=tr1Cj1QzdCY

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност