.

Хенри Дженкинс е важен деец на новото медиознание. Любопитното е това, че представе един оптимистичен възглед за новата конвергентна култура на интернет, обратнен на някои апокалиптични интуиции, които имаме. Около час. ИД

http://www.youtube.com/watch?v=ardhuq677cU

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност