.

http://www.youtube.com/watch?v=LeaoC1N9AaQ

 

Този клип дава идея за това какво правим в социалните изследвания: сгъстяваме времето. ИД

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност