.

http://www.youtube.com/watch?v=mP8pPIbKJ8g

Кратко филмче от сбирката на 13 декември, на която бяха представени бр. 4 на СеминарБг "Код Жълто" и сборникът "Новите мобилизации". Очаквайте скоро по-дълъг материал с целите изказвания на участниците:))

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност