.

Ще научите много за света на WEB 2.0 от този документален филм, под един час

http://www.youtube.com/watch?v=WMSinyx_Ab0&feature=player_embedded#

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност