.

Гледай/чети на

http://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_cellphones_twitter_facebook_can_make_history.html 

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност