.

За скритата зад толерантността и автоирония идеология, която увековечава господството в съвременния постмодерен свят. Радикално ляв критически дискурс, който стига до реабилитиране ако не на насилието, поне на конфликта (проследете останалите 5 части в ю-тюб).

http://www.youtube.com/watch?v=WFtnPSd4rds

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност