.

B._1Заговори се за истински бум на доскоро непознатия за българската аудитория феномен – турския сериал. Този небивал интерес възбуди противоречиви мнения и разпали нови страсти сред българската публика. Журналисти, социолози и коментатори се опитаха да отговорят на въпроса какви са причините за това, а в медийното пространство се появиха множество дебати „за” и „против” турските сериали. Общо взето рядко се срещат равнодушни към тези сериали зрители. Отношението към тях варира от силното им харесване до пълното им отрицание.

Дипломната работа на Владислава Нинова може да прочетете на адрес:

http://www.scribd.com/fullscreen/63179496?access_key=key-tpkwcotusuel0tylliu

B._2

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност