.

Rhizome е платформа за създаване, презентация, опазване и критика на нови артистични практики въвличащи нови технологии.

Rhizome Logo

http://rhizome.org/

Съдържание на брой 11

Съдържание на брой 12

Семинар_BG

Семинар_BG e създаден с подкрепата на програма "Идеи" на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Новата Празничност